Details Opleiding

Doel
Het leren optimaliseren van verbale Antecedenten door middel van persoonlijke en communicatieve vaardigheden. Als veranderaar en OBM-professional helpt deze training u om gewenst gedrag te activeren met behulp van klassiek conditioneren. Op die manier vergroot u de kans aanzienlijk dat u deze positieve gedragsverandering kan belonen als Consequentie.

Werkvormen en wat u mag verwachten
Aangezien u tijdens uw werk als OBM-professional u vooral bezig dient te houden met de inhoud van de zaak, wordt tijdens de training vooral uw onbewuste getraind om automatische de juiste persoonlijke en communicatieve vaardigheden in te zetten. Dat betekent dat de training vooral bestaat uit ervaringsoverdracht, demonstraties en zelf oefenen. Bovendien is deze training zelf onderwerp van gedragsverandering met behulp van OBM. Als wetenschappelijke proef wordt deze training gebruikt om OBM specifiek toe te passen op coaching en training. Binnen een organisatie heeft u als OBM-professional het grote voordeel dat u bovenop de situatie zit. Als trainer of coach is de afstand tot de coachee of de trainee veel groter. Aan de hand van moderne tools wordt in deze training onderzocht in hoeverre het mogelijk is het trainings- en coachingsproces te verbeteren aan de hand van de OBM principes.

De cursus is inclusief de relevante literatuur en andere hulpmiddelen die u aan het begin van de training worden verstrekt.

Duur en doorlooptijd
Het programma betreft een meerdaagse training verspreid over 5 maanden. Deze bestaat uit:

  • Vier volle dagen
  • Vier halve dagen
Contacturen: 56

Aangezien de training gericht is op het trainen van uw onbewuste is er geen huiswerk bij deze training.

Kalender 2017
22 februari - 21 junivoldoende plaatsen beschikbaar

Cursusdata Q1: 20/02, 15/03 (ochtend), 27/03, 12/04 (ochtend), 24/04, 10/05 (ochtend), 22/05, 07/06 (ochtend) en 19/06.

Uitkomst
Na afloop heeft u zowel inzicht in uw eigen gedragspatronen als in die van andere mensen. U beheerst uw onbewuste processen beter. U heeft communicatieve vaardigheden die u zowel in staat stellen om nader te specificeren wat mensen precies bedoelen alsmede het positief beïnvloeden van mensen om met gedragsverandering te beginnen. U kunt klassieke conditionering toepassen om Antecedenten te optimaliseren.

Toelatingseisen
Uit het oogpunt van kwaliteit zijn enkele toelatingseisen geformuleerd:

  • U beschikt over een HBO werk- en/of denkniveau en kunt dit via uw cv aantonen 
  • U wilt voldoende tijd investeren om de cursus met succes af te ronden
  • U heeft minimaal het certificaat “Certified OBM Practitioner” van de Vrije Universiteit of combineert de training Antecedenten Optimaliseren met de opleiding tot OBM Practitioner.

Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Routebeschrijving

Uw investering:
Het tarief voor deze training bedraagt normaal € 3.995,- ex. BTW. Omdat het eerste programma in Q1 2017 onderwerp is van een wetenschappelijke proef ontvangt u wanneer u aan deze training meedoet 50% korting en u betaalt slechts € 2.000,- ex BTW. Kortom, meldt u direct aan om mee te doen met de training Antecedenten Optimaliseren door het sturen van een berichtje naar m.l.tepe@vu.nl