Wat is gedragsanalyse?

Wat is gedragsanalyse shutterstock_33938302De gedragsanalyse is een interdisciplinair wetenschapsgebied dat onderzoek doet naar de omgevingsinvloeden die gedrag op systematische wijze beïnvloeden. De term die ADRIBA ervoor hanteert is OBM. Dit staat voor Organizational Behavior Management.

Met name wordt gekeken naar de effecten van beloning en straf op prestaties en plezier. Hierbij gaat het niet (alleen) om financiële beloningen, maar ook om sociale, non-materiële beloningen op het dagelijks presteren. De gedragsanalyse onderscheidt zich als volgt van andere benaderingen: 

1.       Gericht op meetbare prestatieverbetering

2.       Gebaseerd op bewezen repliceerbare methoden

3.       Technologisch

4.       Sociaal relevant

5.       Gericht op de context

6.       Oplossingsgericht

Enkele huidige onderzoeksthema’s

  • Ontwikkelen van een performance management vragenlijst
  • Ontwikkelen van een performance management softwareprogramma voor registratie en benchmarking van prestaties, zowel binnen als tussen deelnemende organisaties
  • Ontwikkelen van een performance management business simulatie / game om het effect van training op prestaties te onderzoeken en verhogen