Dagelijks Bestuur en Curatorium

Dagelijks Bestuur

ADRIBA is in 2010 opgericht door Dr. Marius Rietdijk en Drs. Joost Kerkhofs en kende haar formele lancering op de Nederlandse markt op 23 juni 2011.

  • Dr. Marius Rietdijk is wetenschappelijk directeur van ADRIBA. Hij promoveerde in 2009 op het onderwerp Organisaties conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties. Rietdijk borgt de gedragsanalytische kwaliteitsbewaking van het centrum. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor het opleiden van studenten en promovendi. Hij stelt het onderzoeksprogramma op en borgt de voortgang daarvan. Tevens vormt hij de connectie met Amerikaanse universiteiten en is hij Trustee van het Cambridge Center for Behavioral Studies (www.behavior.org). Daarnaast geeft hij trainingen en is hij een veelgevraagd spreker en coach.
    Hij is bereikbaar op 06-24217648.
  • Drs. Joost Kerkhofs is zakelijk directeur van ADRIBA. Hij studeerde beleids- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. De rol van Kerkhofs in het centrum is de operationele kwaliteitsbewaking en het onderhouden van de binnenlandse contacten met zowel samenwerkende partijen als geïnteresseerde organisaties. Daarnaast geeft hij zelf ook trainingen en advies via zijn eigen firma Neotopia.
    Hij is bereikbaar op 06-20890344.

 Foto Kerkhofs en Rietdijk
(foto: Kerkhofs & Rietdijk)

Curatorium ADRIBA

De opleiding staat onder toezicht van een curatorium. De inhoud en kwaliteit van de opleiding is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van programmaleiding en curatorium. Het curatorium bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie.
Het curatorium bestaat uit de volgende leden.


Eric Lücke heeft 30 jaar ervaring in Ondernemerschap, Innovatie en (financiële) dienstverlening waarvan 25 jaar in een directierol. Aan de hand van zijn persoonlijke Leitmotive probeert hij altijd in het management van een organisatie de balans te zoeken tussen Body & Mind in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en het mooie van een teamprestatie door Agile SamenWerking. Zijn ervaring is gevormd door een mix van een Sportopleiding, Agile innovatie en Bedrijfskunde. Een organisatie bouwen op basis van vertrouwen en samenwerken is wat hij wil (a.d.h.v.. Cophey Speed of Trust). Het verbinden van mensen, ideeën, innovaties en organisaties is zijn toegevoegde waarde.
Hij bekleedde gedurende de afgelopen 5 jaar de rol van directievoorzitter van de Rabobank Amstel en Vecht. Huidige functies zijn o.a. Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Clusius College en lid van de Innovation Board van de Rabogroup

Foto Lucke
Enno Masurel (6 december 1959) studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit (VU) van 1979 tot 1986. Direct na zijn studie trad hij als onderzoeker in dienst van het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit (ESI-VU) te Amsterdam, waar hij in de loop der jaren diverse functies bekleedde. In 1993 promoveerde hij op het onderzoek ‘Samenwerking door het MKB in de Nederlandse detailhandel’. Ook in 1993 werd hij Hoofd Bedrijfseconomisch Onderzoek van het ESI-VU, en werd hij actief als docent Ondernemerschap en Midden- en kleinbedrijf. In de volgende jaren vervulde hij meerdere functies bij onderwijs- en onderzoeks instellingen.Met ingang van maart 2008 is hij lid van het Management Team van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), en sinds medio 2014 ook waarnemend wetenschappelijk directeur. In 2017 richtte hij het Center for Entrepreneurship aan de Vrije Universiteit (CfE@VU) op.
Zijn specialisatie is onderzoek en onderwijs op het gebied van ondernemerschap, met accenten op innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de levenscyclus van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Zijn onderzoek vindt veelal plaats in Nederland, maar ook in Afrika en Azië. Hiernaast doceert hij bij de faculteit SBE en begeleidt promotieonderzoek.

Foto Masurel
Marleen van Amersfoort heeft haar eigen adviesbureau. Zij is afgestudeerd als sociaalpsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Motivatie en de prestatieverbetering van individuen en organisaties is wat Marleen altijd heeft geboeid. Na haar studie is zij gaan werken voor een klein organisatieadviesbureau, waar zij vele managementtrainingen heeft ontwikkeld en gegeven, zowel voor de private als voor de publieke sector. Daarnaast coachte zij ook managers en managementteams. Later is zij als senior consultant gaan werken in de adviesgroep Gezondheidszorg van Ernst & Young. Daar heeft zij zowel voor zorginstellingen als voor bestuurlijke partijen in de zorg vele projecten gedaan op het gebied van schaalvergroting, bekostiging en procesoptimalisatie. Bij Capgemini Consulting heeft zij in haar rol als vicepresident leidinggegeven, eerst aan de Adviesgroep Gezondheidszorg en daarna aan de sector Public als geheel. Momenteel werkt zij vanuit haar eigen bureau aan adviesprojecten binnen de publieke sector en het domein van humanitaire en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties.
Foto Van Amersfoort
Eline Zimmerman is Arbeids- & Organisatiepsycholoog en eigenaar van In Essentie, training & coaching. Ze werkt meer dan 22 jaar als trainer en coach op het gebied van management development. Eline ziet het gedrag van mensen in organisaties als het startpunt van verandering. Daarom focussen zij en haar collega’s tijdens opdrachten bij klanten op huidig gedrag en de effecten daarvan, en het uitbreiden van gedragsrepertoire in specifieke werksituaties.
In Essentie werkt(e) voor managers en hun teams bij onder andere ABNAMRO Bank, KPMG, Delta Lloyd, Ministerie VWS, ING Bank, Nederlandse Spoorwegen, VU Medisch Centrum, Ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam.

Foto Zimmerman
Nathalie de Geus heeft ruim 23 jaar ervaring als manager/executive in de financiële sector Zij werkte in Nederland voor Delta Lloyd en Aegon en in Londen voor Aviva. Sinds 2018 is zij director/change consultant bij ACE Company, een gespecialiseerd adviesbureau. Nathalie heeft vanuit verschillende kanten van bedrijven in de financiële dienstverlening bijgedragen aan het ontwikkelen en verbeteren van de sector. Veranderen doe je niet in stilte. Volgens Nathalie is het cruciaal dat mensen het gesprek met elkaar aangaan en durven los te laten om op een duurzame wijze nieuwe wegen in te slaan. 
Ook bekleedt zij regelmatig toezichthoudende rollen, op dit moment o.a. als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting TeamAlert.

Nathalie de Geus