ADRIBA haalt subsidie binnen voor het helpen van probleemgezinnen

Samen met een aantal andere organisaties is VU ADRIBA een grote subsidie toegekend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het helpen van probleemgezinnen.

20-05-2019 | 8:56

ADRIBA haalt grote subsidie binnen.
In samenwerking met een aantal andere partijen is ADRIBA een grote subsidie toegekend om Multi Probleem Gezinnen (MPG) te helpen.
Wijkteams van gemeenten zullen leren samen met ervaringsdeskundigen hoe MPG meer zelfregieĀ  kunnen nemen, door positief gedrag te belonen. Hiertoe worden twee leertrajecten ontwikkeld waarbij de ABC-gedragsanalyse wordt ingezet. De deelnemers zijn leden van sociale wijkteams, sociaal werkers, medewerkers woningbouwcorporaties, politieagenten etc. Tijdens en na het leertraject trainen de leden van de wijkteams hun eigen team. Vervolgens worden de bestuurders van de gemeente getraind in de positieve gedragsanalyse aanpak. Tenslotte worden de lessen landelijk aangeboden via een geaccrediteerde leergang en de projectwebsite.