Training Verbaal Excelleren

Verhoog de kracht van antecedenten, en versterk zo je rol als veranderaar!

Zoals iedereen die Organizational Behavior Management (OBM) heeft bestudeerd weet, hebben consequenties veel meer invloed op toekomstig gedrag dan antecedenten. Tegelijkertijd functioneert elke consequentie, per definitie, weer als antecedent wanneer toekomstig gedrag daadwerkelijk weer plaatsvindt. Verbaal gedrag is een van de meest voorkomende antecedenten. En, wanneer u beseft dat complimenten een belangrijke consequentie zijn, speelt het verbale ook een voorname rol bij de consequenties. Om die reden besteden we in het kader van OBM in deze module aandacht aan verbaal conditioneren. Want zowel de effectiviteit van verbale antecedenten als van verbale consequenties wordt aanzienlijk vergroot wanneer u de juiste woorden gebruikt.

Doel van de opleiding:
We onderkennen drie hoofddoelen voor de module Verbaal Excelleren:

  1. Een betere beheersing van hoe u formuleert wat u wilt zeggen en overbrengen. Beter kunnen luisteren naar wat iemand zegt en daarbij de connectie kunnen maken naar welke soort verbale conditionering daar in het verleden waarschijnlijk aan gekoppeld zit. Het vermogen om oude conditioneringen te doorbreken en te vervangen door nieuwe verbale conditioneringen die beter voor de ander zijn. En het vermogen dit zowel één op één te doen als met grotere groepen.
  2. Een betere beheersing van uw eigen interne en externe gedrag zodat u in staat bent om uw communicatie met de juiste bewegingen van hoofd en handen te ondersteunen. Op die manier leert u onder andere om toehoorders mee te nemen op een emotionele reis zodat u hen meer raakt en meer betrokken maakt bij hetgeen u wilt overbrengen.
  3. Een goed inzicht in hoe toehoorders in het verleden door middel van positieve en negatieve consequenties zijn geconditioneerd om meestal ongewenst gedrag in stand te houden en gewenst gedrag te laten uitdoven en hoe u met de woorden die u gebruikt en OBM in staat bent om negatieve conditionering te doorbreken en te vervangen door positieve bekrachtiging.


Duur en Doorlooptijd
Cursusdata startend september 2019: 19/09, 17/10, 14/11, 12/12 in 2019, 16/01, 13/02, 12/03, 16/04, 14/05 in 2020, alle dagen op donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.


Resultaat:
Na een geslaagde afloop bent u in staat om uw eigen verbale gedrag optimaal in te zetten om gedragsverandering bij andere mensen in gang te zetten. Daarnaast heeft u de communicatieve vaardigheden om wat u bedoelt te zeggen ook goed te formuleren zodat uw boodschap helder en krachtig overkomt. Tenslotte bent u in staat om klassieke conditionering toe te passen op concrete werksituaties. Na een goede afloop ontvangt u het Licensed NLP Business Practitioner™ certificaat.
Toelatingseisen:
Omdat er gedurende de gehele opleiding integraal gebruikt wordt gemaakt van de modellen en methodieken van OBM is deze opleiding alleen toegankelijk voor OBM practitioners of mensen die tegelijkertijd de opleiding tot OBM Practitioner volgen. De module Verbaal Excelleren is zo gepland dat deze naadloos aansluit bij de opleiding tot OBM Practitioner zodat u met een gerust hart beide opleidingen tegelijkertijd kan volgen. 
Aanmelden:
Wanneer u als OBM professional naast het slimme gebruik van de Consequenties ook het maximale wilt halen uit verbale Antecedenten en complimenten, meld u dan zo snel als mogelijk aan voor de Verbaal Excelleren module. Aanmelden doet u door een bericht te sturen aan m.l.tepe@vu.nl
 
Mocht u alle logistieke details nodig hebben, ga dan naar de uitgebreide beschrijving van de training Verbaal Excelleren. Bekijk hier de Course Manual.