Registers en overige relaties

Registers
ADRIBA is trots op het feit dat de OBM Practitioner opleiding door Hobéon SKO positief is beoordeeld. Zij hebben hier 3 studiepunten aan toegekend voor nascholing van Veiligheidskundigen en Arbeidshygiënisten in het kader van hun herregistratie in het onafhankelijke register.

Studenten
ADRIBA biedt studenten (zowel bachelors als masters) in de bedrijfskunde de mogelijkheid om af te studeren in gedragsverandering. Inmiddels doen en deden dat al enkele studenten, met mooie resultaten. Ook leidt het centrum inmiddels 4 promovendi op en begeleidt enkele afstudeerders bij hun Master thesis.
ADRIBA is tevens een platform van bedrijven die geïnteresseerd zijn in de wetenschap en toepassing van gedragsveranderingskennis. Zowel in de wetenschap als in de praktijk wordt een grote kloof geconstateerd tussen wetenschappelijk werk en praktische toepassing. ADRIBA wil helpen deze kloof te overbruggen. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten waarbij verslag wordt gedaan van het nieuwste onderzoek. ADRIBA streeft naar internationale samenwerking met, vooral, Amerikaanse universiteiten.

Vrijwilligers
ADRIBA had niet zover kunnen komen zonder de vrijwilligers die zich voor ons inspannen. Wij zijn daarbij bijzonder trots op de bijdragen van Maarten Sijmons, oud student van de Part Time Master studie MSc Business Administration en tevens afgestudeerd op een praktische toepassing van OBM in een productieomgeving.